Nasz dzielny pacjent Koki

Home / Porady / Nasz dzielny pacjent Koki
Nasz dzielny pacjent Koki

Nasz dzielny pacjent Koki

Koki, to suczka rasy pinczer miniaturowy. Jej opiekunowie zgłosili się po pomoc ze względu na silny napad drgawkowy, po którym objawy neurologiczne (otumanienie, niezborność, pobudzenie) utrzymywały się jeszcze wiele godzin.

Koce zostały podane leki uspokajające i została skierowana na  konsultację neurologiczną do lek. wet. Julii Marciniak. Lekarka wdrożyła leczenie i ustaliła skuteczny plan diagnostyczny pacjenta, dzięki któremu ustalono przyczynę stanu suczki. Podejrzenia neurologa potwierdziło badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, które jednoznacznie potwierdziło występowanie zespolenia wrotno obocznego.

Jest to zaburzenie w obrębie układu naczyniowego wątroby,  które łączy krążenie wrotne z krążeniem obwodowym organizmu. Dochodzi wtedy do przekierowania krwi z krążenia wrotnego poza wątrobę, to z kolei prowadzi do akumulacji amoniaku (zbędny produkt przemiany materii) w osoczu. Co za tym idzie prowadzi do zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego (tzw. encefalopatia wątrobowa) i wynikającymi z tego zaburzeniami neurologicznymi. Pacjenci z występującym patologicznym naczyniem są zazwyczaj słabej kondycji i cierpią na symptomy z innych układów organizmu (pokarmowego, moczowego), dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka i leczenie schorzenia.

Opiekunowie Koki zdecydowali się na leczenie operacyjne po uprzedniej stabilizacji. Psiakowi wdrożono niskobiałkową dietę i utrzymano leczenie przeciwdrgawkowe do czasu zabiegu.

W dniu zabiegu wykonano także portografię – czyli kontrastowanie naczyń wątroby w celu uwidocznienia shunt’a (naczynia zespalającego) poprzez podanie środka cieniującego do naczyń krezki jelit.

Koki – Zespolenie wrotno oboczne

Po dokładnej lokalizacji naczynia lek. wet. Piotr Panek założył na naczynię opaskę, której zadaniem będzie stopniowe zamykanie naczynia (na przestrzeni kilku miesięcy) , bez wywołania zaburzeń hemodynamicznych związanych z nagłym wzrostem ciśnienia w obrębie krążenia wątrobowego – tzw. nadciśnienia wrotnego które może być przyczyną śmierci po zabiegu.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy całego bloku operacyjnego zabieg i cały okres okołoznieczuleniowy przebiegł bez powikłań.

Koki spędziła w Trójmiejskim Szpitalu Weterynaryjnym 2 doby po zabiegu w celu kontroli jej stanu zdrowia po operacji. W związku z brakiem powikłań i doskonale przebiegającej rekonwalescencji dwukilogramowa Koki wróciła z opiekunami do domu. Regularne kontrole lekarskie potwierdzają szybki powrót do zdrowia i coraz lepsze samopoczucie Koki po zabiegu chirurgicznym.

weterynaryjne zabiegi chirurgiczne
weterynaryjne zabiegi chirurgiczne
weterynaryjne zabiegi chirurgiczne
Facebook
Facebook