Intensywna terapia

Intensywna Terapia w TKW24

Oddział Intensywnej Terapii Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej to miejsce oferujące zaawansowaną opiekę oraz nowoczesne możliwości terapeutyczne i diagnostyczne dla pacjentów w stanie ciężkim, wymagających wyjątkowego zaangażowania personelu.

Otaczamy tu opieką najbardziej chore zwierzęta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Na oddział rocznie przyjmujemy 1300 chorych psów, kotów oraz zwierząt egzotycznych. Nasz oddział oferuje opiekę jednocześnie dla 10-14 pacjentów w stanie ciężkim.

Współpracujemy z lekarzami z innych placówek medycznych, które nie mogą zaoferować opieki całodobowej. Udzielamy niezbędnej pomocy ciężko chorym pacjentom, odesłanym od swoich lekarzy prowadzących.

Działamy wspólnie z lekarzami z innych dziedzin, takich jak radiologia, kardiologia, neurologia, onkologia, ortopedia, nefrologia i chirurgia, dzięki czemu szybciej stawiamy diagnozę oraz wprowadzamy specjalistyczne leczenie.

Jak wygląda praca na intensywnej terapii?

Zespół oddziału składa się z grupy 15 techników i 7 lekarzy, szkolonych z dziedziny medycyny ratunkowej i intensywnej terapii. Każdy z nas przechodzi przez wewnętrzny system szkoleniowy, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. Dopiero po ukończeniu szkolenia może rozpocząć samodzielną pracę na oddziale.

Dzięki dużej liczbie lekarzy i techników pełniących obowiązki na każdym dyżurze, możemy zaoferować niski stosunek pacjentów do personelu oraz zagwarantować, że większość personelu skupia swoją uwagę na nie więcej niż 1-4 pacjentach w ciągu dnia.

Nasze dyżury trwają 12 godzin po to, by zachować ciągłość opieki nad pacjentami w trakcie dnia i uniknąć błędów komunikacyjnych. Rozpoczynając dyżur, każdemu pacjentowi przydzielany jest lekarz oraz technik, tak by opieka była jak najbardziej indywidualna. Każde zwierzę otrzymuje swoją osobistą kartę, w której notujemy parametry pacjenta oraz wszystkie nieprawidłowości, dzięki czemu możemy szybko zareagować, jeśli stan pacjenta się pogarsza.

Informacja o stanie każdego pacjenta po ukończonym dyżurze jest przekazywana następnej zmianie z uwzględnieniem wszystkich szczegółów, również tych, które opiekun przekazuje telefonicznie.

Komunikacja między opiekunem i personelem jest niezwykle ważna, dlatego lekarz codziennie kontaktuje się z opiekunem, aby przekazać informacje o stanie pacjenta oraz omówić plan dalszego leczenia/procesu diagnostycznego.

Wiemy również jak ważny jest kontakt opiekuna ze zwierzakiem, więc jeśli tylko stan pacjenta na to pozwala, oferujemy możliwość odwiedzin, zabrania psa na spacer, pokarmienia kota w osobnym pomieszczeniu oraz rozmowę z lekarzem w cztery oczy.

Hospitalizacja w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej

Pacjenci, którzy są przyjmowani na oddział intensywnej terapii to zwierzaki w stanach zagrożenia życia, wymagających złożonej płynoterapii i często intensywnego leczenia bólu. Są to tacy pacjenci, jak:

 • zwierzęta po wypadkach,
 • zwierzęta po poważnych urazach/pogryzieniach,
 • zwierzęta po zatruciach,
 • zwierzęta z sepsą i zespołem ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej,
 • psy z parwowirozą,
 • zwierzęta z ciężką chorobą serca,
 • zwierzęta z niewydolnością oddechową,
 • zwierzęta z ostrym uszkodzeniem nerek,
 • zwierzęta z chorobą dolnych dróg moczowych,
 • zwierzęta z powikłaną cukrzycą, kwasicą ketonową,
 • zwierzęta z zaawansowaną chorobą neurologiczną (mózgu oraz rdzenia kręgowego),
 • zwierzęta z zaawansowaną chorobą onkologiczną,
 • zwierzęta z anemią autoimmunohemolityczną,
 • zwierzęta po zabiegach chirurgicznych wysokiego ryzyka oraz zabiegach ratujących życie.

Oferta leczenia na intensywnej terapii TKW

Oddział jest zaopatrzony w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu ocena pacjenta jest dokładniejsza i bardziej rzetelna. W szpitalu do dyspozycji jest:

 • analizator parametrów krytycznych,
 • koncentrator tlenu,
 • pompy infuzyjne (przepływowe i strzykawkowe),
 • aparat USG,
 • kardiomonitory,
 • ciśnieniomierze (oscylometryczne i dopplerowske),
 • nebulizator.

Nasz zespół oferuje stały monitoring pacjentów poprzez kontrole parametrów fizycznych oraz użycie zaawansowanych metod monitorowania, takich jak:

 • pulsoksymetria,
 • analiza parametrów krytycznych z krwi żylnej oraz tętniczej,
 • kapnografia,
 • produkcja moczu przez zamknięty system do zbiórki moczu,
 • ciągły monitoring elektrokardiogramu (EKG),
 • ultrasonografia jako metoda monitorowania płynoterapii (USG GFAST).

Stosujemy zaawansowane sposoby leczenia, takie jak:

 • płynoterapia podstawowa krystaloidami i koloidami,
 • płynoterapia złożona,
 • przetaczanie krwi oraz osocza,
 • suplementacja tlenem,
 • żywienie dojelitowe oraz pozajelitowe,
 • tracheostomia i opieka nad rurką tracheostomijną,
 • drenaż klatki piersiowej i opieka nad drenem,
 • leczenie rozległych ran,
 • zaawansowane leczenie bólu,
 • leczenie zaburzeń krzepnięcia,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Nasi specjaliści

Emilia Glazer
Lekarz weterynarii
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym roczna wymiana na uczelni w Słowenii - Univerza v Ljubljani. W trakcie studiów odbywała kilku miesięczne praktyki w Polskich i zagranicznych placówkach - Hiszpania oraz Malta.
Julia Kabza
Lekarz weterynarii - neurolog
Ukończyła Medycynę Weterynaryjną w 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ostatnie lata studiów spędziła na Uniwersytetach w Portugalii i na Węgrzech. Staże odbywała w Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. Ukończyła kursy ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) z zakresu neurologii oraz intensywnej terapii.
Małgorzata Banaś
Lekarz weterynarii - Kierownik intensywnej terapii
Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (2020). Wcześniej technikum policealne, kierunek: technik weterynarii.
Kinga Zając
Lekarz weterynarii
Ukończyła Medycynę Weterynaryjną w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. Przez całe studia pracowała jako asystent lekarza w specjalistycznej przychodni dla zwierząt egzotycznych i w szpitalu dla zwierząt dzikich. Odbywała praktyki w większości polskich ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (m.in. w pomorskiej „Ostoi”, czy Stacji Morskiej w Helu). Brała udział w konferencjach poświęconych ratowaniu najmniejszych pacjentów i zwierząt nieudomowionych, co stanowi główny obszar jej zainteresowań.
Adrian Koniecko
Lekarz weterynarii
W 2018 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Po studiach zdobywał doświadczenie w gabinetach weterynaryjnych w okolicy Olsztyna, następnie trafił do TKW na intensywną terapię.
Olga Wiśniewska
Lekarz weterynarii
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczestniczka licznych kursów z dziedziny anestezjologii oraz diagnostyki obrazowej.
Monika Suchoń
Kierownik techników intensywnej terapii
W 2014 roku ukończyła Policealną Szkołę Zawodową Akademii Zdrowia Nr 1 w Kielcach, otrzymując tytuł technika weterynarii. Posiada również dyplom zoopsychologa, który zdobyła kończąc Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie.
Diana Dryjer
Kierownik techników intensywnej terapii
Uprawnienia do wykonywania zawodu technika weterynarii zdobyła w 2015 w Gdańsku. Nie ukrywa, że kocha intensywną terapię, asystowanie przy zabiegach chirurgicznych, a szczególnie uwielbia zajmować się pacjentami, którym trzeba wyleczyć ogromne, głębokie rany oraz tymi, którzy są w najcięższym stanie. To doświadczony technik i efektywny kierownik.
Iga Dobrzelecka
Technik weterynarii
Absolwentka Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie / technikum weterynaryjne.
Tamya Salazar
Technik weterynarii
Ukończone Studium policealne GoWork w Warszawie (2016) oraz Anestezjologia dla techników weterynarii MasterVet (2019). Doświadczenie zdobyte w pięciu klinikach całodobowych.
Angelika Pogoda
Technik weterynarii
Ukończyła Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu, a także kurs „Pielęgnacja zwierząt domowych”- Happy Dog, „egzotyczny technik” – Egzoovet.
Marlena Fierka
Technik weterynarii
Ukończyła technikum weterynaryjne TEB Edukacja (2018).
Adrianna Konicer
Technik weterynarii
Ukończyła szkołę policealną w Gdańsku na kierunku Technik weterynarii (2017).
Sandra Flis
Technik weterynarii
Ukończyła technikum TEB Edukacja w Gdyni na kierunku Technik weterynarii (2020).
Kamil Dolecki
Technik weterynarii
Absolwent Technikum Weterynaryjnego w CKP im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie.
Nasz adres

Trójmiejska Klinika
Weterynaryjna
ul. Świętokrzyska 33 A
80-180 Gdańsk
tel. 734 188 188
tkw24@tkw24.pl

Jak dojechać?
© Fusystudio 2019 | Wykonanie: Creative Heads | All Rights Reserved – Gabinet weterynaryjny Gdańsk
Zadzwoń!