Trójmiejski Weterynaryjny Bank Krwi

FB: @weterynaryjnybankkrwi

TWÓJ PUPIL TEŻ MOŻE BYĆ SUPERBOHATEREM!

Pomóż innym zwierzętom i dołącz do programu Honorowych Dawców Trójmiejskiego Banku Krwi!

Jakie warunki musi spełniać Honorowy Dawca psi?
Waga min. 25 kg, wiek między 1–8 lat, regularnie szczepiony na choroby zakaźne (wymagana dokumentacja), odrobaczany, zabezpieczony przed pchłami i kleszczami, zdrowy, o spokojnym, przyjaznym usposobieniu, nie przyjmujący żadnych leków.

Jakie warunki musi spełniać Honorowy Dawca koci?
Waga min. 4 kg, wiek między 1–8 lat, regularnie szczepiony na choroby zakaźne (wymagana dokumentacja), odrobaczany, niewychodzący z domu, zdrowy, o spokojnym, przyjaznym usposobieniu i który nie przyjmuje żadnych leków.

Kiedy Honorowy Dawca NIE MOŻE oddać krwi?
W przypadku, gdy w przeszłości chorował na ciężką chorobę ogólnoustrojową bądź poddany był transfuzji. W okresie ciąży, 3 miesiące po porodzie, w okresie laktacji, cieczki, a także 3 dni po jej zakończeniu. W okresie tygodnia po szczepieniu i odrobaczeniu, mniej niż 2 tygodnie po przebytej antybiotykoterapii. Od 2 tygodni do 2 miesięcy po przebytych zabiegach chirurgicznych.

Jak przygotować psa do donacji?
Donacja nie wymaga specjalnego przygotowania. Dzień przed donacją należy ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. W dniu donacji zapewnić stały dostęp do świeżej wody, a posiłek powinien zostać spożyty najpóźniej na 6 h przed donacją.

Jak przygotować kota do donacji?
Donacja nie wymaga specjalnego przygotowania. W dniu donacji zapewnić stały dostęp do świeżej wody, a posiłek powinien zostać spożyty najpóźniej na 4 h przed donacją.

Jakie korzyści ma Honorowy Dawca Krwi w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej?*

Podczas kwalifikacji:

 • Wizyta u lekarza weterynarii.
 • Oznaczenie grupy krwi.
 • Rozmaz krwi.
 • Podstawowe badanie krwi oraz badania:
  • u psów pod kątem czynników zakaźnych: Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Babesia canis, Anaplasma, Borrelia burgdorferi;
  • u kotów wykluczenie obecności zakażenia wirusami FIV, FeLV oraz mykoplazmami hemotropowymi.

* Według cennika koszt kwalifikacji to około 470 PLN, który w 100% pokrywa Trójmiejska Klinika Weterynaryjna!

Następnie:

 • Bezpłatne badanie kliniczne oraz podstawowe badanie krwi przy każdej donacji.
 • Darmowe szczepienie przeciwko wściekliźnie – dla Honorowych Dawców Krwi.
 • Po 3 donacjach w ciągu roku – bezpłatnie wybrana konsultacja specjalistyczna.
 • Puszka wysokoenergetycznej karmy przy każdej donacji.
 • Odznaka Honorowego Dawcy Krwi na obrożę.
 • Dołączenie do grona SUPERBOHATERÓW – publikacja zdjęcia na Facebooku Trójmiejskiego Weterynaryjnego Banku Krwi.
 • Darmowa krew w przypadku wskazania do transfuzji.
 • A przede wszystkim – Twój pupil uratuje życie!

Czym zajmuje się Trójmiejski Weterynaryjny Bank Krwi?

Transfuzja to zabieg ratujący życie!
Naszym celem jest pomaganie zwierzętom i zapewnienie dostępu do preparatów krwi. Pomóż nam w naszej misji i pozwól swojemu zwierzakowi zostać Honorowym Dawcą Krwi!

O BANKU KRWI

Bank Krwi wraz z pracownią serologii transfuzjologicznej jest integralną częścią struktury Trójmiejskiego Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego.
Zadaniem Banku jest gromadzenie zasobów krwi oraz jej preparatów, zapewniając ich dostępność dla Pacjentów i Lekarzy Weterynarii.

Pracownia serologiczna wykonuje badania z zakresu:

 • oznaczania grup krwi zwierząt towarzyszących
 • wykonywania prób zgodności XMT
 • wykonywania bezpośredniego testu antyglobulinowego
 • u Pacjentów z podejrzeniem choroby hemolitycznej (IMHA)

TRANSFUZJOLOGIA WETERYNARYJNA

Od wieków, zarówno w klinice ludzkiej jak i weterynaryjnej, przetaczanie krwi było stosowane jako zabieg ratujący życie. Pierwszą udokumentowaną próbą wykonania transfuzji w praktyce weterynaryjnej było bezpośrednie podanie psu krwi w celach terapeutycznych przez Richarda Lower’a w 1665 roku. W latach 50. XX wieku krwiolecznictwo było już rutynową metodą ratowania życia i zdrowia zwierząt. Wraz z sukcesywnym poszerzaniem spektrum możliwości technologicznych w medycynie weterynaryjnej, transfuzjologia stała się niezwykle ważną gałęzią lecznictwa. Pierwsze weterynaryjne banki krwi powstały w Stanach Zjednoczonych ponad dwie dekady temu w myśl idei odejścia od transfuzji bezpośrednich. Association of Veterinary Hematology and Tranfusion Medicine (www.avhtm.org), pierwszy organ prawny nie tyle regulujący, co ustanawiający zasady transfuzjologii weterynaryjnej, powołano w 1991 roku. Europejskie weterynaryjne banki krwi powstały 10 lat później. Sam proces przetoczenia krwi jako zabiegu medycznego ustabilizowały odkrycia w dziedzinie serologii krwinek czerwonych – serologii grup krwi u zwierząt. Dzięki odkryciu mechanizmu immunizowania się biorcy na skutek podania krwi dawcy, transfuzja krwi i jej preparatów stała się procedurą ustabilizowaną i bezpieczną.

​GRUPY KRWI

​Grupy krwi u zwierząt, tak jak u ludzi, determinowane są występowaniem określonych antygenów na błonie krwinek czerwonych.
U psów opisano osiem antygenów określonych jako DEA (Dog Erythrocyte Antigen), z czego DEA1 ma trzy warianty. Określa się je jako DEA1, DEA2, DEA3 aż do DEA8. Z punktu widzenia transfuzjologii klinicznej, najistotniejszym antygenem krwinkowym jest DEA1, jako że posiada największy potencjał antygenowy. Przetoczenie krwinek czerwonych niezgodnych w obrębie tej grupy antygenów może prowadzić do ostrych reakcji hemolitycznych i wstrząsu. Dlatego przed każdą donacją krwi wykonuje się oznaczenie grupy DEA1 u dawcy i biorcy, a także próbę serologicznej zgodności biorcy i dawcy.

U kotów antygeny powierzchniowe na erytrocytach podzielono na trzy grupy – grupa krwi A, grupa krwi B oraz grupa krwi AB. Czynnik A jest dziedziczony dominująco w stosunku do czynnika B, dlatego większość kotów posiada grupę krwi A. Grupa B występuje często w obrębie określonej rasy, gdzie łączy się ze sobą osobniki posiadające dwa recesywnie dziedziczone allele grupy B (np. koty brytyjskie krótkowłose, devon rex, szkockie zwisłouche czy angory tureckie). Grupa krwi AB występuje niezmiernie rzadko i nie jest połączeniem alleli dwóch grup – wiąże się z dziedziczeniem rzadko występującego allelu AB. Koty wytwarzają także przeciwciała przeciwko antygenom grupy krwi, której nie posiadają, stąd odpowiednie dobranie zgodnej grupowo krwi dawcy jest wyjątkowo ważne.

DAWCY KRWI

Krew pełna pobierana jest od dawców w warunkach szpitalnych, pod opieką lekarza weterynarii. Jednokrotna donacja u psa może wynosić 450 ml, a u kota 50 ml. Dawcy krwi muszą spełniać również określone warunki. Przede wszystkim dawca musi być zwierzęciem zdrowym klinicznie, najlepiej o łagodnym temperamencie. Przed każdym pobraniem krwi w Trójmiejskim Weterynaryjnym Laboratorium Diagnostycznym, tak jak we wszystkich innych jednostkach specjalizujących się w transfuzjologii, dawcy przechodzą badania oceniające ich stan zdrowia. Psy badane są pod kątem obecności takich czynników zakaźnych, jak: Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma platys oraz Babesia spp. U kotów wyklucza się obecność zakażenia wirusami FIV, FeLV oraz obecność mykoplazm hemotropowych. Zarówno u psów, jak i u kotów, monitoruje się również parametry hematologiczne oraz podstawowe parametry biochemiczne.

KRYTERIA DOBORU PSIEGO DAWCY KRWI

Wiek: między 1 a 8 rokiem życia
Waga: co najmniej 25 kg
Zdrowie: brak objawów klinicznych potencjalnej choroby regularnie wykonywane szczepienia
Historia pacjenta: brak w historii transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych

KRYTERIA DOBORU KOCIEGO DAWCY KRWI

Wiek: między 1 a 8 rokiem życia
Waga: co najmniej 4,5 kg
Zdrowie: brak objawów klinicznych potencjalnej choroby
Historia pacjenta: brak w historii transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych kot domowy, niewychodzący

​Honorowi Dawcy Krwi objęci są całoroczną opieką medyczną – otrzymują darmowe szczepienia na czynniki zakaźne, pakiety badań laboratoryjnych, pełne badanie kliniczne wykonane przez Lekarza Weterynarii przed donacją oraz karmę po donacji krwi.

Nasi specjaliści

Dastin Głuszyk
Lekarz weterynarii
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2017). Odbył liczne kursy z hematologii i onkologii.
Anna Goc
Lekarz weterynarii anestezjolog, Kierownik bloku operacyjnego
Absolwentka weterynarii na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Uczestniczka: dwuletniej wymiany studenckiej na Afyon Kocatepe Universitesi, Szkoły Anestezjologii Weterynaryjnej VASTA, Szkoły Anestezjologii DECHRA. Ukończyła kursy, obejmujące zagadnienia znieczuleń miejscowych, terapii bólu, znieczuleń pacjentów „trudnych”.
Diana Dryjer
Kierownik techników intensywnej terapii
Uprawnienia do wykonywania zawodu technika weterynarii zdobyła w 2015 w Gdańsku. Nie ukrywa, że kocha intensywną terapię, asystowanie przy zabiegach chirurgicznych, a szczególnie uwielbia zajmować się pacjentami, którym trzeba wyleczyć ogromne, głębokie rany oraz tymi, którzy są w najcięższym stanie. To doświadczony technik i efektywny kierownik.
Iga Dobrzelecka
Technik weterynarii
Absolwentka Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie / technikum weterynaryjne.
Tamya Salazar
Technik weterynarii
Ukończone Studium policealne GoWork w Warszawie (2016) oraz Anestezjologia dla techników weterynarii MasterVet (2019). Doświadczenie zdobyte w pięciu klinikach całodobowych.
Adrianna Konicer
Technik weterynarii
Ukończyła szkołę policealną w Gdańsku na kierunku Technik weterynarii (2017).
Nasz adres

Trójmiejska Klinika
Weterynaryjna
ul. Świętokrzyska 33 A
80-180 Gdańsk
tel. 734 188 188
tkw24@tkw24.pl

Jak dojechać?
© Fusystudio 2019 | Wykonanie: Creative Heads | All Rights Reserved – Gabinet weterynaryjny Gdańsk
Zadzwoń!