Neurologia

Home / Neurologia

Neurologia

  • Prowadzimy diagnostykę i leczenie chorób neurologicznych.
  • Diagnozujemy choroby mózgu, rdzenia kręgowego, a także zaburzenia obwodowego układu nerwowego.
  • Wykonujemy pełne badanie neurologiczne i na jego podstawie klasyfikujemy pacjenta do dalszej diagnostyki lub wprowadzamy leczenie konserwatywne.
  • Wykonujemy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, mielografię, , przeprowadzamy zabiegi chirurgiczne na kręgosłupie.
  • Prowadzimy rehabilitację zwierząt, którym towarzyszy przewlekły ból, zanik masy mięśniowej, niedowład lub porażenie kończyn. Wprowadzamy pełny program rehabilitacji u zwierząt po zabiegach na kręgosłupie.
  • Prowadzimy diagnostykę i leczenie pacjentów z padaczką idiopatyczną
  • Prowadzimy całodobową opiekę nad zwierzętami wymagającymi stałego monitoringu.

Nasi specjaliści

Lek. wet. Julia Marciniak

Facebook
Facebook