Tomografia komputerowa

Czym jest TK?

Tomografia komputerowa (TK) to technika obrazowania medycznego, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do tworzenia szczegółowych obrazów wnętrza ciała. Ta metoda diagnostyczna umożliwia lekarzom weterynarii dokładne analizowanie struktur anatomicznych i odnalezienie patologii.

Jak wygląda badanie TK?

Podczas badania pacjent umieszczany jest na specjalnym stole, który porusza się przez otwór wokół pierścienia tomografu komputerowego. Urządzenie to składa się z detektora i źródła promieniowania rentgenowskiego, które obraca się wokół pacjenta, skanuje je oraz zbiera niezbędne informacje. Następnie komputer przetwarza te dane, tworząc obrazy struktur anatomicznych. Pacjent podczas takiego badania jest poddany znieczuleniu ogólnemu, aby pozostał w bezruchu.

Kiedy zalecamy TK?

Tomografia komputerowa weterynaryjna może być używana do diagnozowania różnych schorzeń u zwierząt, takich jak urazy, guzy, choroby układu nerwowego, schorzenia stawów, czy też problemy w narządach wewnętrznych. Jest szczególnie przydatna w przypadkach, gdy inne metody diagnostyczne, takie jak badania rentgenowskie czy ultrasonografia, nie dostarczają wystarczających informacji.

Podobnie jak w medycynie ludzkiej, stosowanie tomografii komputerowej u zwierząt, wymaga zastosowania odpowiednich środków ostrożności, aby minimalizować ekspozycję na promieniowanie.

Czy tomografia jest bezpieczna?

Tomografia komputerowa (TK) u zwierząt jest ogólnie uważana za bezpieczną procedurę diagnostyczną. Jednakże, podobnie jak w przypadku pacjentów ludzkich, dochodzi do ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, co wiąże się z pewnym ryzykiem. Staramy się jednak zminimalizować je, stosując odpowiednie środki ostrożności.

Oto kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę w kontekście bezpieczeństwa tomografii komputerowej u zwierząt:

Znieczulenie: Dobieramy dawki leków tak, aby badanie było bezpieczne dla pacjenta.

Dawka promieniowania: Staramy się minimalizować dawkę promieniowania, stosując nowoczesne technologie i techniki obrazowania.

Cel badania: Wykonanie tomografii komputerowej u zwierzęcia jest zazwyczaj związane z koniecznością dokładnej diagnozy lub planowania leczenia. Oceniamy, czy korzyści wynikające z uzyskania precyzyjnych obrazów przewyższają potencjalne ryzyko.

Alternatywne metody:  W niektórych przypadkach istnieją alternatywne metody diagnostyczne, takie jak badania rentgenowskie, ultrasonografia czy rezonans magnetyczny, które mogą być bardziej odpowiednie w zależności od sytuacji.

Podobnie jak w przypadku pacjentów ludzkich, decyzja o zastosowaniu tomografii komputerowej u zwierzęcia jest podejmowana indywidualnie, uwzględniając potrzeby diagnostyczne i bezpieczeństwo zwierzęcia. W przypadku wszelkich obaw opiekuna zwierzęcia zawsze warto omówić z lekarzem weterynarii dostępne opcje diagnostyczne.

Nasi specjaliści

Radosław Skorupa
Lekarz weterynarii - radiolog, specjalizacja: tomografia komputerowa, RTG
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku medycyna weterynaryjna.

Czytaj na naszym blogu

Nasz adres

Trójmiejska Klinika
Weterynaryjna
ul. Świętokrzyska 33 A
80-180 Gdańsk
tel. 734 188 188
tkw24@tkw24.pl

Jak dojechać?
© Fusystudio 2019 | Wykonanie: Creative Heads | All Rights Reserved – Gabinet weterynaryjny Gdańsk
Zadzwoń!