Chirurgia – klinika dla zwierząt Gdańsk

Zdajemy sobie sprawę jak stresującym może być przyprowadzenie podopiecznego na operację. Dlatego dokładamy wszelkich starań aby zarówno opiekunowie jaki i pacjenci czuli się u nas możliwie komfortowo i bezpiecznie. Wykwalifikowany zespół specjalistów chirurgów, anestezjologów i dyplomowanych techników weterynaryjnych, kompletne zaplecze diagnostyczne, dwie nowoczesne sale operacyjne oraz szpital z całodobową opieką lekarską pozwalają nam na bezpieczne przeprowadzanie zarówno rutynowych jak i skomplikowanych operacji. Większość zabiegów wykonujemy w narkozie wziewnej wspomaganej respiratorami oraz pompami infuzyjnymi pod stałą kontrolą najnowocześniejszej aparatury monitorującej. Jako jedyny ośrodek w północnej Polsce przeprowadzamy operacje miękkiej chirurgii małoinwazyjnej.

Chirurgia głowy

Operacyjne leczenie zwężenia nozdrzy przednich, resekcje nowotworów jamy ustnej i nosowej, korekta wad wrodzonych podniebienia, zaawansowana stomatologia i ortodoncja, operacje kanałów słuchowych i puszek bębenkowych

Chirurgia klatki piersiowej

Usuwanie guzów nowotworowych płuc, leczenie wad wrodzonych naczyń głównych w tym przetrwały przewód Botalla oraz przetrwały prawy łuk aorty, torakoskopowa perikardektomia, operacyjne leczenie zapadu tchawicy

Chirurgia jamy brzusznej

Leczenie operacyjne guzów wątroby, chirurgia dróg żółciowych, zespolenia wrotno oboczne, sterylizacja laparoskopowa, operacyjne leczenie wad anatomicznych moczowodów, endoskopowe usuwanie ciał obcych z żołądka

Chirurgia onkologiczna

Rekonstrukcyjna plastyka skóry, amputacje kończyn, częściowe usunięcie żuchwy, przeszczepy wolnych płatów skórnych, mastektomia, rynotomia, biopsje pod kontrolą USG i endoskopii, onkologiczna chirurgia szczęki

Endoskopia

Endoskopia jest zabiegiem diagnostyczno-terapeutycznym coraz częściej wykorzystywanym w medycynie weterynaryjnej, pozwalającym oglądać i wykonywać pewne zabiegi w przestrzeniach zlokalizowanych we wnętrzu ciała zwierzęcia.

Badanie endoskopowe polega na wprowadzeniu do badanego narządu, bądź wnętrza jamy brzusznej, sondy wyposażonej w kamerę, która pozwala lekarzowi na dokładną oceną stanu badanego narządu lub organów wewnętrznych. Dzięki endoskopii możliwe jest również przeprowadzanie mało inwazyjnych zabiegów. Do tego typu zabiegu wykorzystuje się specjalnego rodzaju urządzenie – endoskop. Jest to rodzaj wziernika z wbudowaną kamerą i własnym źródłem światła, służącym do obrazowania i wykrywania zmian chorobowych zlokalizowanych w badanym narządzie lub badanej okolicy ciała. Podczas takiego badania możliwe jest zdiagnozowanie zmian chorobowych, oraz pobranie wycinków do dalszych badań histopatologicznych.

Endoskopia jest procedurą mało inwazyjną, redukującą do niezbędnego minimum konieczność chirurgicznego cięcia i zszywania tkanek. W przypadku pacjentów weterynaryjnych wymaga krótkotrwałego znieczulenia ogólnego, ale znacznie skraca czas regeneracji zwierzęcia i pełnego powrotu do zdrowia.

Wyodrębnia się kilka rodzajów endoskopii:

Gastroskopię – zabieg, którego celem jest badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego pacjenta: przełyku, żołądka i dwunastnicy, pobieranie materiału do badania, a przede wszystkim jako gastroskopia interwencyjna – usunięcie połkniętych ciał obcych (kamienie, zabawki, szmatki, kapsle, igły, haczyki wędkarskie itp.) z żołądka lub przełyku.

Laryngoskopia, Tracheoskopia, Bronchoskopia – badanie wnętrza krtani, tchawicy i oskrzeli, które umożliwia wykrycie zmian chorobowych w obrębie tych narządów takich jak zwężenia tchawicy i oskrzeli, guzy, nacieki nowotworowe lub zapalne, usuwanie zaaspirowanych ciał obcych (kłosy traw, drobne fragmenty zabawek lub patyków).

Rynoskopia – badanie wnętrza jam nosowych i nozdrzy tylnych, które umożliwia wykrycie zmian chorobowych takich jak zwężenia, guzy, nacieki nowotworowe lub zapalne, usuwanie zaaspirowanych ciał obcych ( źdźbła traw, drobne patyki).

Kolonoskopia – badanie jelita grubego i okrężnicy.

Artroskopia – wziernikowanie stawu, na przykład kolanowego, barkowego, łokciowego.

Cystoskopia – wziernikowanie pęcherza, cewki moczowej oraz prostaty.

Laparoskopia – badanie wnętrza jamy otrzewnej i wykonanie małoinwazyjnych zabiegów takich jak usunięcie jajników, usunięcie wnętrowskiego jądra czy gastropeksja (przyszycie żołądka do ściany jamy brzusznej).

Do najczęściej wykonywanych w naszej Klinice zabiegów endoskopowych należy Gastroskopia interwencyjna – czyli usuwanie połkniętych ciał obcych z żołądka lub przełyku.

Zwierzęta często zjadają przedmioty ze swojego otoczenia, którymi mogą być zabawki, gryzaki, kości, patyki, igły itp. Połknięte przedmioty łatwo przechodzą do żołądka, jednakże zdarza się, że ciała obce o nieregularnych kształtach, np. kości, zatrzymują się w przełyku – lokalizują się one najczęściej w okolicy przedsercowej lub przed wejściem do żołądka. W takich sytuacjach zwierzę bardzo się ślini, próbuje wymiotować, często przełyka i jest niespokojne. Takiego pacjenta po przeprowadzeniu badania klinicznego i badań dodatkowych kierujemy na zabieg endoskopowego usunięcia ciała obcego. Zwierze poddane jest znieczuleniu ogólnemu i krótko po zabiegu trafia z powrotem do opiekuna. Usuwanie ciał obcych przy pomocy endoskopu jest wysoce skutecznym i stosunkowo mało obciążającym zabiegiem. Pacjenci nie wymagają dalszej hospitalizacji, a czas rekonwalescencji można ograniczyć do minimum. Zabiegom endoskopowego usuwania ciał obcych nie towarzyszą ból pooperacyjny, ryzyko zakażeń i komplikacje związane z zabiegiem chirurgicznym. Zwierzę po wyjściu do domu najczęściej nie wymaga dalszego leczenia i już następnego dnia może wrócić do normalnej aktywności.

Nasi specjaliści

Maciej Klein
technik weterynarii - specjalizacja: ortopedia
Absolwent technikum weterynaryjnego w Bolesławowie.
Radosław Skorupa
Lekarz weterynarii - radiolog, specjalizacja: tomografia komputerowa, RTG
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku medycyna weterynaryjna.
Bartosz Tyburski
Lekarz weterynarii - chirurg, ortopeda
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie, rocznik 2014r. Już w trakcie studiów odbywał liczne praktyki - zarówno w kraju, jak i zagranicą (m.in. w Gießen w Niemczech).
Agata Krupińska
Lekarz weterynarii - stomatolog
Absolwentka wydziału medycyny weterynaryjnej uniwersytetu warmińsko mazurskiego w Olsztynie.
Aleksander Kasprowicz
Doktor nauk weterynaryjnych - chirurg, ortopeda
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Od 3-go roku studiów związany z Katedrą Chirurgii i Rentgenologii, gdzie zarażony pasją do leczenia inwazyjnego zdobywał pierwsze doświadczenia pod okiem profesora Marcina Lwa. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 2004 roku i kontynuował kształcenie na studiach doktoranckich, pracując również jako nauczyciel akademicki i chirurg Polikliniki Weterynaryjnej macierzystego wydziału.
Piotr Panek
Lekarz weterynarii – chirurg
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studia ukończył w 2001, a w 2012 uzyskał tytuł specjalisty chirurgii weterynaryjnej. Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu chirurgii klatki piersiowej, jamy brzusznej, chirurgii onkologicznej oraz chirurgii interwencyjnej.
Aleksandra Chęć
Lekarz weterynarii – chirurg
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierunek medycyna weterynaryjna (2018). Odbyła półroczny staż w przychodniach typu Emergency - Ringwood Vet Emergency oraz Pet Emergency & Specialist Centre w Melbourne, Australia. Ukończyła kursy z zakresu diagnostyki radiologicznej oraz ultrasonograficznej psów i kotów. Publikowała artykuły z zakresu medycyny weterynaryjnej w czasopismach ogólnopolskich oraz naukowych. Rozpoczęła studia specjalistyczne z zakresu chirurgii weterynaryjnej.
Anna Goc
Lekarz weterynarii anestezjolog, Kierownik bloku operacyjnego
Absolwentka weterynarii na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Uczestniczka: dwuletniej wymiany studenckiej na Afyon Kocatepe Universitesi, Szkoły Anestezjologii Weterynaryjnej VASTA, Szkoły Anestezjologii DECHRA. Ukończyła kursy, obejmujące zagadnienia znieczuleń miejscowych, terapii bólu, znieczuleń pacjentów „trudnych”.
Katarzyna Wolińska
Koordynator działu chirurgii twardej
Zootechnik z tytułem magistra inżyniera na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka technikum weterynaryjnego, Szkoła Pasja w Olsztynie w 2016 roku.
Kamila Filipczak
Technik weterynarii
Zaczynająca swoją weterynaryjną przygodę, absolwentka szczecińskiego technikum, dyplom technika uzyskała w 2022 roku.
Nasz adres

Trójmiejska Klinika
Weterynaryjna
ul. Świętokrzyska 33 A
80-180 Gdańsk
tel. 734 188 188
tkw24@tkw24.pl

Jak dojechać?
© Fusystudio 2019 | Wykonanie: Creative Heads | All Rights Reserved – Gabinet weterynaryjny Gdańsk
Zadzwoń!