Blog


20 lutego 2020

PACJENT ZABIEGOWY – INFORMACJE PRAKTYCZNE

PACJENT ZABIEGOWY – INFORMACJE PRAKTYCZNE

W trakcie swojego życia nasi pacjenci poddawani są różnym zabiegom chirurgicznym. Niezależnie od tego czy będzie to zabieg diagnostyczny, profilaktyczny czy leczniczy odpowiednie przygotowanie pozwoli na  bezpieczne przeprowadzenie pacjenta przez zabieg oraz rekonwalescencje.

CZĘŚĆ PIERWSZA:

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

Przed przystąpieniem do zabiegu, konieczne jest wykonanie odpowiednich badań, dzięki którym możliwe jest uzyskanie klinicznego obrazu pacjenta oraz konieczności wykonania operacji.

BADANIE KLINICZNE: Pełne badane kliniczne pozwala wykluczyć nieprawidłowości w obrębie poszczególnych układów, a w przypadku wystąpienia odchyleń od normy wyznaczyć kierunek dalszej diagnostyki i leczenia.

BADANIE KRWI: Podstawowe badanie krwi (morfologia, wybrane parametry biochemiczne, jonogram) to najszybsza, najmniej inwazyjna i najtańsza metoda wychwycenia występowania zaburzeń zdrowotnych. Dzięki znajomości wybranych parametrów możliwe jest oznaczenie pacjentów o podwyższonym ryzyku anestetycznym. Badanie należy wykonać wcześniej – jednak nie dłużej niż 2 tygodnie przed zabiegiem – co pozwoli na ewentualne podjęcie działań leczniczych. W przypadku pacjentów chorych przewlekle może zajść konieczność rozszerzenia panelu diagnostycznego lub częstszego pomiaru poszczególnych parametrów.

BADANIA DODATKOWE: w zależności od wieku, rasy, stanu klinicznego pacjenta, lekarz może zalecić dodatkowe badania przed wykonaniem zabiegu, np.:

Badanie cytologiczne/ histopatologiczne pobranego materiału

Badanie ultrasonograficzne

Badanie echokardiograficzne, elektrokardiograficzne

Badanie radiograficzne (RTG)

Tomografię komputerową

Rezonans magnetyczny

Konsultację specjalistyczną

PRZYGOTOWANIA PRZED ZABIEGIEM

KĄPIEL – Sierść psa pokryta jest błotem i ziemią, które naturalnie gromadzą się podczas spacerów. Przed zabiegiem zalecamy dokładną kąpiel pacjenta, co pomoże uniknąć groźnych zakażeń okołooperacyjnych. W przypadku pacjentów o długiej sierści należy upewnić się że, sierść zdążyła wyschnąć przed przyjęciem na zabieg. Należy unikać kąpieli zwierzęcia w naturalnych zbiornikach wodnych oraz długich spacerów po dziewiczych terenach w okresie przedoperacyjnym.

Nie należy kąpać zwierząt ze złamaniami kości lub otwartymi ranami.

 

 JEDZENIE I WODA

W przeddzień zabiegu ostatni posiłek należy podać o godzinie 22, a następnie pozostawić samą wodę, gdyż nie ma potrzeby jej ograniczania. Nie należy gwałtownie zmieniać karmy, ani podawać większych ilości przysmaków przed zabiegiem.

O wszystkich niepokojących zdarzeniach związanych z pracą układu pokarmowego należy poinformować lekarza.

LEKI

W dniu zabiegu należy podać pacjentowi wszystkie konieczne leki – suplementy mogą zostać pominięte. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Wyjątek stanowi insulina – dokładne postępowanie z  pacjentem z cukrzycą zostanie objaśnione przez lekarza na wizycie przed zabiegowej.

CZĘŚĆ DRUGA:

PRZYJĘCIE PACJENTA NA ZABIEG

Dzień przed zabiegiem pracownik recepcji telefonicznie potwierdzi zabieg.

Przed wyjazdem do Kliniki należy zabrać zwierzę na dłuższy spacer tak, by wypróżniło się (siku, kupa).

Należy upewnić się, że zwierzę jest na czczo.

Przyjęcia w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej odbywają się o godzinie 8 rano od poniedziałku do piątku oraz o godzinie 10 we wtorki i czwartki.

Lekarz przyjmujący pacjenta przeprowadzi krótki wywiad i wykona badanie kliniczne oraz poprosi o pisemną zgodę na przeprowadzenie znieczulenia i wykonanie zabiegu. Następnie zwierzę zostanie odprowadzone do indywidualnego kojca, w którym będzie oczekiwało na zabieg. Kolejność operacji ustalana jest na podstawie stanu klinicznego pacjentów, ich temperamentu i innych cech osobniczych.

Należy poinformować lekarza o występowaniu wszelkich nieprawidłowościach (wymioty, biegunka, ulewanie, alergie, apatia, trudny temperament)

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach.

Konieczność wykonania zabiegów dodatkowych (obcięcie pazurów, wyczyszczenie uszu, opróżnienie zatok okołoodbytowych) podczas znieczulenia powinna zostać zgłoszona podczas przyjęcia.

Wszystkie smycze, koce i zabawki są pozostawione z opiekunem.

ZABIEG I ZNIECZULENIE, WYBUDZENIE

Do dyspozycji naszych pacjentów są 2 sale chirurgiczne, osobna sala leczenia stomatologicznego wyposażone w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt medyczny obsługiwane przez wykwalifikowany zespół bloku operacyjnego – chirurgów, techników weterynarii, anestezjologa.

Przygotowanie pacjentów do zabiegu odbywa się z troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Przed zabiegiem konieczne jest wygolenie operowanej okolicy oraz podramienia w celu założenia wenflonu.

Dobrane indywidualnie i nowoczesne znieczulenie pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z zabiegiem. Stabilne znieczulenie wziewne pozwala na skuteczną kontrolę snu. Aby zapewnić całkowitą bezbolesność okołooperacyjną stosujemy znieczulenia miejscowe oraz wlewy z leków przeciwbólowych przez cały okres trwania zabiegu.

Nasi chirurdzy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem  i działający zgodnie z najnowocześniejszymi technikami operacyjnymi.

Pełen monitoring parametrów życiowych jest śródoperacyjnie prowadzony przez anestezjologa weterynaryjnego.

Tuż po zakończonym zabiegu lekarz wykonuje telefon do właściciela z informacją o jego przebiegu.

Po zabiegu zwierzę trafia do szpitala weterynaryjnego gdzie pracujący w nim wykwalifikowany zespół techników weterynarii na czele z lekarzem całą dobę czuwają nad pacjentami. Wybudzanie monitorowane jest poprzez regularne badanie zwierzęcia.

Lekarz szpitalny kontaktuje się z opiekunem po całkowitym wybudzeniu pacjenta. Jeśli nie ma przeciwwskazań zwierzę zostaje umówione na konkretną godzinę wypisu, podczas którego opiekun otrzyma szczegółowe zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

 

CZĘŚĆ TRZECIA:

OPIEKA POOPERACYJNA NAD PUPILEM

OTOCZENIE

Zwierzęciu należy zapewnić ciche i spokojne miejsce odpoczynku z dala od ciągów komunikacyjnych i hałasu. Dobrze jest wymienić lub wyprać legowisko, z którego będzie korzystało zwierzę po operacji.

Planując zabieg nie należy wybierać czasu, w którym opiekun wyjeżdża, jest przeprowadzany remont lub w domu przebywają goście. Stres związany z rozłąką z opiekunem lub zmianą otoczenia może negatywnie odbić się na powrocie do pełnej sprawności.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Zalecane jest ograniczenie aktywności pupila do czasu usunięcia szwów.             

– Dopuszczalne są krótkie spacery na smyczy

 – Nie pozwalaj swojemu pupilowi skakać i biegać

 – Nie pozwalaj na zabawy z innymi zwierzętami i ludźmi

 – Unikaj kąpieli do czasu usunięcia szwów

 – Unikanie schodów, śliskich powierzchni

– U kotów i bardzo ruchliwych psiaków dobrze sprawdza się użycie klatki kennelowej

Nadmierna aktywność ruchowa może doprowadzić do groźnych powikłań powodujących cierpienie zwierzęcia.    

Wyjątek stanowią pacjenci po zabiegach ortopedycznych u których maksymalne ograniczenie ruchu należy utrzymać do odwołania przez lekarza.

 

W razie wątpliwości warto zastanowić się na co pozwoliłby lekarz człowiekowi po podobnym zabiegu.  

JEDZENIE/WODA

Jeśli pupil został wypisany do domu w dniu zabiegu zalecamy wstrzymanie podania wody i jedzenia do czasu gdy opadną emocje związane z powrotem. Niektóre zwierzęta w radości wypijają i zjadają całą porcję na raz, co może skutkować wymiotami.

Pierwsza podana porcja pokarmu i wody powinna stanowić 1/3 normalnej.

Nie zaleca się zmiany karmy w dniu zabiegu i podczas rekonwalescencji, chyba że zalecenia lekarskie mówią inaczej. Jeśli zdecydujesz się na zmianę karmy po zabiegu sterylizacji lub kastracji poczekaj do czasu usunięcia szwów.

Jeśli zwierzę nie jest zainteresowane pokarmem w dniu zabiegu pozwól mu na to. Niektóre zwierzęta zaczynają jeść dopiero następnego dnia. Jeśli do czasu kontroli pozabiegowej zwierzę nie posili się poinformuj o tym lekarza podczas wizyty.

W kolejnych dniach po zabiegu dobrze jest karmić pupila częściej ale mniejszymi porcjami.

Wyjątek stanowią pacjenci po zabiegach na przewodzie pokarmowym. Dokładne trzymanie się zaleceń lekarskich dotyczących rozkarmiania pozwoli uniknąć groźnych dla zdrowia powikłań. Precyzyjne wytyczne zostaną przekazane podczas wypisu pacjenta.

Poinformuj lekarza o wszystkich epizodach wymiotów lub biegunki w okresie pooperacyjnym.

RANA POZABIEGOWA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących ochrony przed wylizywaniem i drapaniem (kołnierz ochronny, koszulka pozabiegowa), które mogą stać się przyczyną otwarcia i zakażenia rany – wiąże się to z wydłużeniem okresu rekonwalescencji, cierpieniem zwierzęcia, a nawet koniecznością ponownej interwencji chirurgicznej.

Jeśli ranę zamknięto szwami zewnętrznymi konieczne będzie ich usunięcie (10-12 dni po zabiegu), na wizytę należy umówić się w recepcji Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej.

Każdego dnia należy wykonać oględziny rany. Jeśli pojawi się zaczerwienienie, wypływ lub obrzęk okolicy niezwłocznie poinformuj o tym lekarza weterynarii.

KONTROLA

Dzień lub dwa po zabiegu konieczna będzie kontrola lekarska z badaniem klinicznym i podaniem leków. W zależności od rodzaju zabiegu i stanu klinicznego pacjenta opiekunowi zostaną wydane leki do podawania w domu lub konieczne będą kolejne wizyty.

LEKI

Leki najczęściej są podawane doustnie z jedzeniem lub bez, w odpowiednich odstępach czasu niektóre leki należy podawać na czczo, część jest w postaci czopków. Podczas wizyty upewnij się że jasne są zalecenia dotyczące podawania każdego z leków.

Nie należy przedwcześnie zakończyć podawania leków, chyba że wystąpiła biegunka, wymioty lub utrata apetytu. O wszystkich nieprawidłowościach należy niezwłocznie poinformować lekarza.

 

PLASTER Z FENTANYLEM

Niektóre zabiegi wymagają użycia silnego leczenia przeciwbólowego, które uzyskujemy poprzez użycie plastrów uwalniających fentanyl (środek z grupy opioidów). Jest on umieszczony pod opatrunkiem, należy uważać by pacjent i dzieci nie miały do niego dostępu, nie mogły go zdjąć i zjeść.

Normalną reakcją na plaster z fentanylem jest relaksacja, jednakże u niektórych pacjentów może wystąpić pobudzenie, szczególnie w przypadku silnej ekscytacji związanej z powrotem do domu. Zachowanie powinno unormować się w przeciągu doby.

Niektóre zwierzęta są wrażliwe na fentanyl – może wystąpić nadmierne uspokojenie pacjenta, problemy oddechowe i zaburzenia przyjmowania pokarmu – skontaktuj się z lekarzem w przypadku wystąpienia tych objawów.

Ogrzanie plastra zwiększy ilość uwalnianego leku. Nie używaj ciepłych butelek ani termoforów bezpośrednio na miejsce jego przyklejenia.

Usunięcie plastra zazwyczaj odbywa się wraz ze zmianą opatrunku. Jeżeli usunięcie przeprowadzone jest w domu należy ściągnąć go tak by spód plastra nie wszedł w kontakt ze skórą i wyrzucić tak by zwierzę i dzieci nie miały do niego dostępu.  

OPATRUNKI I GIPSY

W przypadku niektórych zabiegów konieczne jest zabezpieczenie lub usztywnienie kończyny opatrunkiem koniecznym przez kilka dni lub nawet kilka tygodni.

Ważne jest by opatrunki pozostawały suche i czyste tak długo jak to możliwe. Zabezpieczenie na czas spaceru, foliową siatką lub komercyjnie dostępnym bucikiem dla psów, pozwoli na uniknięcie zamoczenia. Dobrze jest sprawdzać każdego dnia opatrunek pod kątem pojawienia się patologicznego wypływu lub niepokojącego zapachu.

W przypadku zamoczenia opatrunku lub jego zsunięcia konieczna jest jego niezwłoczna zmiana.

Przestrzegaj wyznaczonych terminów zmiany lub usunięcia opatrunku, pozostawiony zbyt długo może doprowadzić do poważnych infekcji lub utrudnić zwierzęciu powrót do normalnej aktywności.

REHABILITACJA

Powrót do zdrowia może być wspomagany przez rehabilitację. Zestawy ćwiczeń lub rodzaje terapii dobierane są indywidualnie do pacjenta w zależności od potrzeb. Przed jej rozpoczęciem należy uzyskać zgodę lekarza.

  NIEPOKOJĄCE OBJAWY

Gorączka

Brak apetytu

Apatia lub niepokój

Wymioty i biegunka

Zaburzenia defekacji i mikcji

Zaczerwienienie okolicy lub wypływ z rany

W przypadku ich wystąpienia niezwłocznie skontaktuj się z Kliniką

 

ZBIÓR POWYŻSZYCH INFORMACJI ZOSTAŁ STWORZONY W CELACH INFORMACYJNYCH.

INDYWIDUALNE ZALECENIA LEKARSKIE SĄ NADRZĘDNYMI WYTYCZNYMI POSTĘPOWANIA.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM, JESTEŚMY DO WASZEJ DYSPOZYJI CAŁĄ DOBĘ.

 

 

Nasz adres

Trójmiejska Klinika
Weterynaryjna
ul. Świętokrzyska 33 A
80-180 Gdańsk
tel. 734 188 188
tkw24@tkw24.pl

Jak dojechać?
© Fusystudio 2019 | Wykonanie: Creative Heads | All Rights Reserved – Gabinet weterynaryjny Gdańsk
Zadzwoń!