Endoskopia

Home / Endoskopia

Endoskopia jest zabiegiem diagnostyczno-terapeutycznym coraz częściej wykorzystywanym w medycynie weterynaryjnej,  pozwalającym oglądać i wykonywać pewne zabiegi w przestrzeniach zlokalizowanych we wnętrzu ciała zwierzęcia. 

Badanie endoskopowe polega na wprowadzeniu do badanego narządu, bądź wnętrza jamy brzusznej, sondy wyposażonej w kamerę, która pozwala lekarzowi na dokładną oceną stanu badanego narządu lub organów wewnętrznych. Dzięki endoskopii możliwe jest również przeprowadzanie mało inwazyjnych zabiegów. Do tego typu zabiegu wykorzystuje się specjalnego rodzaju urządzenie – endoskop. Jest to rodzaj wziernika z wbudowaną kamerą i własnym źródłem światła, służącym do obrazowania i wykrywania zmian chorobowych zlokalizowanych w badanym narządzie lub badanej okolicy ciała. Podczas takiego badania możliwe jest zdiagnozowanie zmian chorobowych, oraz pobranie wycinków do dalszych badań histopatologicznych.

Endoskopia jest procedurą mało inwazyjną, redukującą do niezbędnego minimum konieczność chirurgicznego cięcia i zszywania tkanek. W przypadku pacjentów weterynaryjnych wymaga krótkotrwałego znieczulenia ogólnego, ale znacznie skraca czas regeneracji zwierzęcia i pełnego powrotu do zdrowia.

Wyodrębnia się kilka rodzajów endoskopii:  

Gastroskopię – zabieg, którego celem jest badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego pacjenta: przełyku, żołądka i dwunastnicy,   pobieranie materiału do badania, a przede wszystkim jako gastroskopia interwencyjna – usunięcie połkniętych ciał obcych (kamienie, zabawki, szmatki, kapsle, igły, haczyki wędkarskie itp.) z żołądka lub przełyku.

Laryngoskopia, Tracheoskopia, Bronchoskopia – badanie wnętrza krtani, tchawicy i oskrzeli, które umożliwia wykrycie zmian chorobowych w obrębie tych narządów takich jak zwężenia tchawicy i oskrzeli, guzy, nacieki nowotworowe lub zapalne, usuwanie zaaspirowanych ciał obcych (kłosy traw, drobne fragmenty zabawek lub patyków).

Rynoskopia – badanie wnętrza jam nosowych i nozdrzy tylnych, które umożliwia wykrycie zmian chorobowych takich jak zwężenia, guzy, nacieki nowotworowe lub zapalne, usuwanie zaaspirowanych ciał obcych ( źdźbła traw, drobne patyki).

 
     

Kolonoskopia – badanie jelita grubego i okrężnicy.

Artroskopia – wziernikowanie stawu, na przykład kolanowego, barkowego, łokciowego.

Cystoskopia – wziernikowanie pęcherza, cewki moczowej oraz prostaty.

Laparoskopia – badanie wnętrza jamy otrzewnej i wykonanie małoinwazyjnych zabiegów takich jak usunięcie jajników, usunięcie wnętrowskiego jądra czy gastropeksja (przyszycie żołądka do ściany jamy brzusznej).

Do najczęściej wykonywanych w naszej Klinice zabiegów endoskopowych należy Gastroskopia interwencyjna – czyli usuwanie połkniętych ciał obcych z żołądka lub przełyku.

Zwierzęta często zjadają przedmioty ze swojego otoczenia, którymi mogą być zabawki, gryzaki, kości, patyki, igły itp. Połknięte przedmioty łatwo przechodzą do żołądka, jednakże zdarza się, że ciała obce o nieregularnych kształtach, np. kości, zatrzymują się w przełyku – lokalizują się one najczęściej w okolicy przedsercowej lub przed wejściem do żołądka. W takich sytuacjach zwierzę bardzo się ślini, próbuje wymiotować, często przełyka i jest niespokojne. Takiego pacjenta po przeprowadzeniu badania klinicznego i badań dodatkowych kierujemy na zabieg endoskopowego usunięcia ciała obcego. Zwierze poddane jest znieczuleniu ogólnemu i krótko po zabiegu trafia z powrotem do opiekuna.  Usuwanie ciał obcych przy pomocy endoskopu jest wysoce skutecznym i stosunkowo mało obciążającym zabiegiem. Pacjenci nie wymagają dalszej hospitalizacji, a czas rekonwalescencji można ograniczyć do minimum. Zabiegom endoskopowego usuwania ciał obcych nie towarzyszą ból pooperacyjny, ryzyko zakażeń i komplikacje związane z zabiegiem chirurgicznym. Zwierzę po wyjściu do domu najczęściej nie wymaga dalszego leczenia i już następnego dnia może wrócić do normalnej aktywności.

Facebook
Facebook