Lek. wet. Dominik Kowalski

Home / Lek. wet. Dominik Kowalski

 

Lek. wet.

Dominik Kowalski

Bio

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 2012 roku. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując w kilku klinikach weterynaryjnych w Łodzi. Od samego początku swojej pracy interesuje się i rozwija jako chirurg weterynaryjny zdobywając ciągle nowe doświadczenia.  Kontynuuje  naukę na podyplomowych studiach specjalizacyjnych z zakresu Chirurgii Weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zajmuje się szeroko pojętą chirurgią tkanek miękkich, chirurgią onkologiczną oraz chirurgią szczękowo – twarzową. Specjalizuje się również w stomatologii weterynaryjnej oraz periodontologii. Wykonuje badania endoskopowe. Uczestniczył w licznych sympozjach i konferencjach dotyczących medycyny weterynaryjnej.

Ponadto przez dwa lata był nauczycielem  w dziennym technikum weterynaryjny uzyskując tytuł nauczyciela kontraktowego.

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zajmuje się szeroko pojętą chirurgią tkanek miękkich, chirurgią onkologiczną oraz chirurgią szczękowo – twarzową. Specjalizuje się również w stomatologii weterynaryjnej oraz periodontologii.